Medische en andere interessante info voor patiënten (externe links)

 

Antibiotica, verantwoord-gebruik-van-antibiotica (externe link)

www.gezondheidenwetenschap.be

Antibiotica zijn enkel nuttig bij bacteriële infecties zoals een blaas- of longontsteking. Bij infecties veroorzaakt door virussen zoals een verkoudheid of griep, hebben ze geen enkel nut. Meer hierover in de link hiernaast.

Astma | Alles over astma (externe link)

www.gezondheidenwetenschap.be

Astma test (externe link)

 

Bewegen is gezond (externe link)

www.gezondleven.be

Waarom is bewegen gezond en lang stilzitten niet? Bewegen is bevorderlijk voor lichaam en geest op elke leeftijd. Alle voordelen van jong tot oud vind je terug in de link hiernaast.

Bloedruk thuis meten - 1 week (externe link) Domus Medica
Borstvoeding (externe link) www.borstvoeding.com

Centrum Algemeen Welzijnswerk | CAW (externe link)

CAW

Cholesterolverlagende voeding (externe link) www.gezondheid.be
COPD | Chronic Obstructive Pulmonary Disease (externe link) www.domusmedica.be

COPD test (externe link)

 

Diabetesvereniging (externe link) www.diabetes.be
Domus Medica folders (externe link)  
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten | Federaal Agentschap (externe link) www.fagg-afmps.be

Geneesmiddelen | bijsluiters (externe link)

pharma.be

De bijsluiter bevat allerlei info over een geneesmiddel zoals waarvoor het bedoeld is, hoe het gebruiken, wanneer niet, de bijwerkingen enz.

Gezonde opvoeding (externe link)

Vlaams Instituut Gezond Leven

Kinderen opvoeden: daar komt wel wat bij kijken. Wat mag wel, wat beter niet? Hoe leer je je kinderen bijvoorbeeld groentjes eten? Moet of kan je hen verplichten om te sporten? En wat kan je doen als je kind rookt. Als ouder heb je heel wat vragen. Wij helpen je graag met tips en advies.

Gezondheid en wetenschap | werkelijk ALLES over ziekte en gezondheid (externe link)

 
Gezondheidsraad (Hoge) (externe link) FOD / Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
Globaal Medisch Dossier | GMD (externe link)

RIZIV / Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier van jou bij jouw huisarts. Het bevat al jouw medische gegevens en geeft een totaalbeeld van je gezondheidssituatie. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen.

Kanker | Stichting tegen Kanker (externe link) www.kanker.be
Kind en Gezin (externe link) www.kindengezin.be
Koorts bij kinderen (externe link)

www.kindengezin.be

Levenseinde, Menswaardig Levenseinde (externe link)

www.leif.be

LEIF is een initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Je vindt hier alle informatie die je nodig hebt om de juiste beslissingen te kunnen nemen rond het levenseinde. Misschien word je op dit ogenblik met een belangrijk gezondheidsprobleem geconfronteerd of misschien wil je al nadenken over later en bepaalde zaken regelen.

Palliatieve Zorg (externe link) www.palliatievezorgvlaanderen.be / Wallonie : www.soinspalliatifs.be
Pollenallergie (externe link) www.sciensano.be

Reisinfo WANDA | Gezond op reis (externe link)

www.wanda.be

Alles wat je moet weten voor en tijdens je reis; reisapotheek, vaccinaties, met kinderen op reis, met huisdieren op reis enz.

Seks, Alles over seks / seks – aids - soa (externe link)

www.allesoverseks.be (Sensoa)
Sexuele Gezondheid (externe link) Sensoa

Vaccinatieschema (externe link)

Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid

Alles wat je moet weten over de basisvaccinaties aangeraden door de Hoge Gezondheidsraad, met vermelding van leeftijd enz. Het toepassen van dit schema moet gezonde kinderen, adolescenten en volwassenen optimaal beschermen.

Vermageren, tips om te vermageren (externe link)

www.e-gezondheid.be

Ziekenfondsen in België (externe link)

RIZIV / Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Overzicht en contactgegevens van de hoofdzetels van alle ziekenfondsen van België met link naar de lokale afdelingen. Daarnaast vind je er ook een lijst van de gewestelijke diensten en geneeskundige centra werkzaam in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.