Patiënten info

Hoe een afspraak maken?

Liefst via deze website waarbij u rekening houdt met het volgende :

    • Vul steeds de naam, voornaam en het telefoonnummer in van de persoon waarvoor een afspraak gemaakt wordt. Een korte beschrijving van het probleem is altijd nuttig.
    • Komt u voor meerdere personen dan dient u voor elke persoon een afspraak te boeken. U zoekt  dan naar 2 opeenvolgende vrije blokken.

Telefonisch op 011 88 32 12 tussen 08.30h en 10.30h en tussen 17.00h en 19.00h.

Probeer steeds op tijd te komen en verwittig tijdig indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, zodat anderen geholpen kunnen worden.

Dringende gevallen komen altijd onverwacht. Het kan dus zijn dat u toch even moet wachten, ondanks uw afspraak.

Wil u zelf komen voor een dringende zaak en alles is volzet, bel dan 011 88 32 12.

Huisbezoek

Vraag een huisbezoek liefst aan op 011 88 32 12 tussen 08.30h en 10.30h.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

De praktijk is volledig gesloten op volgende dagen:

Openingsuren van ons secretariaat
         van 08:30u - 12:00u en van 13:00u - 17:00u

CORONA-TESTEN
Via mijn.gezondheid.be kan u codes genereren indien u een test nodig heeft om op reis te vertrekken.
De afspraak voor de test kan u dan maken via testcovid.doclr.be.

x

 

In deze Corona-tijden vragen we jouw aandacht vooraleer online een afspraak te maken!
Heb je één van de COVID-19-symptomen: koorts, hoest, kortademigheid, een grieperig gevoel, vermindering van smaak of geur, spierpijn, keelpijn of diarree?
Boek je afspraak dan NIET online maar BEL naar het secretariaat (011/883212)

Veuillez faire attention avant de prendre un rendez-vous en ligne!
Avez-vous un des symptômes suivants: fièvre, toux, essouflement, état grippal, perte d'odorat ou de goût, douleurs musculaires, mal de gorge ou diarrhée?
Ne prenez pas votre rendez-vous en ligne, mais téléfonez à notre sécrétariat (011/883212)