Marktplein 10A01
3400 Landen
banner banner banner banner banner
 

FAQ (Veelgestelde vragen)

Hoe kan ik een afspraak maken?

Online via de website

Nuttige tips:

  • Boek per patiënt één afspraak. Zo hebben we de mogelijkheid om aan elke patiënt de nodige aandacht te besteden zonder in tijdsnood te komen.
  • Bel naar het secretariaat wanneer:
    • je denkt meer tijd nodig te hebben voor een afspraak, bvb. verzekeringsonderzoek, preoperatief onderzoek, gesprek,...
    • je twijfelt of je boeking online gelukt is (bvb. je krijgt geen bevestigingsmail)
    • je een afspraak wenst te annuleren of te verplaatsen
    • de afspraken volgeboekt zijn en je toch dringend een arts nodig hebt.

Telefonisch

Je kan uiteraard altijd telefonisch een afspraak maken.


Wanneer kan ik bellen voor een afspraak?

vanaf 8u30 tot 12u
vanaf 13u tot 17u
Buiten deze uren is het secretariaat gesloten en kan je telefonisch geen afspraak maken.
In noodgevallen kan je tussen 7 uur ’s morgens en 20 uur ’s avonds, buiten de secretariaatsuren wel steeds een dokter van onze groepspraktijk bereiken op het nummer dat je telefonisch wordt meegedeeld wanneer je naar onze praktijk belt (011/883212).


Ik ben ziek en alles is volgeboekt voor vandaag in de online agenda.

Je belt best naar het secretariaat. Wij voorzien steeds enkele plaatsen in de agenda voor dringende gevallen.
Niet-dringende zaken zoals jaarlijkse check up, uitstrijkje, wratjes bevriezen, geneesmiddelen-voorschrift,… worden best een week vooraf gepland.


Ik heb geen medicatievoorschriften meer.

Vraag op tijd uw afspraak voor medicatievoorschriften.
Voorschriften voor medicatie, kine, logopedie,… worden enkel afgeleverd tijdens de raadpleging of op huisbezoek. Enkel in uitzonderlijke gevallen, kan in samenspraak met de arts, een voorschrift afgehaald worden aan de balie.


Ik heb een medisch attest nodig.

Zowel volgens de richtlijnen van het RIZIV als volgens de Orde van geneesheren, mag er geen medisch attest worden afgeleverd zonder voorafgaand medisch onderzoek.
Daarom vragen we om op raadpleging te komen als je een medisch attest nodig hebt.
Goede afspraken maken goede vrienden, daarom toch even je aandacht:
Wij mogen enkel attesten afleveren die stroken met de waarheid. Zowel het vragen als het afleveren van een vals attest is strafbaar (art.196-197-213-214 van het Strafwetboek).


Ik wens een huisbezoek

Huisbezoeken zijn gereserveerd voor mensen die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen.
De praktijk van de arts biedt meer mogelijkheden voor een grondig onderzoek en behandeling, het medisch dossier is er ter beschikking.
Een huisbezoek vraag je best aan in de voormiddag en liefst vóór 10 uur. Huisbezoeken aangevraagd in de namiddag kunnen mogelijks niet meer dezelfde dag afgelegd worden.


Wanneer mag ik telefoneren voor resultaten van mijn onderzoeken?

Spreek af met de arts die jou verwezen heeft voor verder onderzoek, of je bloed geprikt heeft, wanneer je best belt voor de resultaten. Bij afwijkende resultaten zullen we je vragen om terug op raadpleging te komen.
Zorg ervoor dat de arts jouw telefoonnummer heeft, zo kan er bij afwijkende resultaten steeds contact met je opgenomen worden. Laat ons spontaan weten wanneer je een nieuw telefoon- of GSM nummer hebt.


Mag ik telefonisch advies vragen aan de arts?

Je mag uiteraard vragen stellen aan de arts.
Gezien de arts bezig is met consultaties wanneer je belt, hou je het best zo kort mogelijk. Teveel uitgebreide telefoongesprekken gaan ten koste van de patiënt die op dat ogenblik bij de arts zit!
Voor uitgebreide adviezen en gesprekken kom je daarom best op raadpleging.


Wanneer gaat de wachtdienst in?

Van maandag tot en met vrijdag begint de wachtdienst  om 20:00 uur en eindigt hij de volgende morgen om 8:00 uur. De weekenddienst begint op zaterdag om 8:00 uur en eindigt op maandag om 8:00 uur. Tijdens de wachtdienst kan je de wachtdokter bereiken op het nummer 011/886988. De wachtdienst wordt verzorgd door de Landense huisartsen. Alle medische gegevens die genoteerd werden tijdens een wachtconsult, worden spoedig aan jouw huisarts doorgegeven. Tijdens de week wordt er overdag geen wachtdienst verzorgd door de Landense huisartsen. Indien je eigen huisarts in de week om de een of andere reden niet bereikbaar is bel je naar een andere Landense huisarts naar keuze. 


Heb ik vrije keuze van arts in de groepspraktijk?

Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met je voorkeur. Indien de arts van jouw keuze echter niet (meer) beschikbaar is, of in geval van urgentie, zal je voorgesteld worden een collega van de groepspraktijk te raadplegen. Er is immers één gemeenschappelijk medisch dossier dat door alle artsen van de groepspraktijk kan geraadpleegd worden.

Dank,
Je huisartsen.

Maak een afspraak

Online: 24 uur op 24, 7 dagen op 7.
Telefonisch: enkel tijdens de opneningsuren van ons secretariaat (8:30u tot12:00u en 13:00u tot 17:00u)


Uw huisartsen

Dr. Guido Wouters (huisarts)
boek een afspraak


Dr. Koen Pansaers (huisarts/sportarts/keuringsarts/ESWT)
boek een afspraak


Dr. Catherine Zajkowski (huisarts)
boek een afspraak


Dr. Joris Maggen (huisarts)
boek een afspraak


Dr. Tom Deputter (huisarts)
boek een afspraak


Huisartsenpraktijk Pepijn (groepsoverzicht)
boek een afspraak